Vadrexim.ro | PROMOTIE: CADOU 50/300 LEI la 4 anvelope vara DUNLOP/GOODYEAR in perioada 01.04-31.05.2017
Anvelope | Jante | Vadrexim
ANVELOPE DE VARA, ANVELOPE DE IARNA, CAUCIUCURI NOI IEFTINE. JANTE ORICE AUTO, JANTE ALIAJ SI TABLA.
ANVELOPE SI JANTE LA VADREXIM !
Meniu

Promotie: CADOU 50/300 LEI la 4 Anvelope Vara DUNLOP/GOODYEAR in perioada 01.04-31.05.2017 !

Promotie: CADOU 50/300 LEI la 4 Anvelope Vara DUNLOP/GOODYEAR in perioada 01.04-31.05.2017 !

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
                                              “Campanie Vara Goodyear Dunlop 2017”

Campania promotionala a companiei
GOODYEAR DUNLOP TIRES ROMANIA SRL
este adresata consumatorilor finali persoane fizice sau juridice!

Perioada campaniei: 01.04.2017 – 31.05.2017
1.1 Organizatorul campaniei promotionale “Campanie Vara Goodyear Dunlop 2017” (denumita in continuare "Promotia" sau "Campania") este S.C. Goodyear Dunlop Tires Romania SRL (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul in Bd.Tipografilor 11-15, Cladirea S Park, corp A2, etaj.3, sector 1, Bucuresti, Romania, inscrisa la ANSPDCP in baza notificarii nr.  36097, prin intermediul Interspace SRL, cu sediul in Puciosasa, Dambovita, StrI.H.Radulescu 140.
 
 
2.DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
2.1. Campania promotionala se desfasoara in perioada 01.04.2017 – 31.05.2017
2.2 Campania se va desfasura pe intreg terioriul Romaniei.
 
 
3. PRODUSELE PARTICIPANTE
3.1 La aceasta campanie promotionala participa anvelope, de vara, marcile Goodyear si Dunlop din categoria turisme si 4x4/SUV, exceptand segmentul camioanelor, industrial, agricol.
3.2 Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.
3.3 Produsele participante la campanie sunt disponibile in limita stocului existent.
 
4. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
4.1 Regulamentul oficial al campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
-          In format electronic, prin accesarea site-ului http://promotie.goodyear.eu/ro_ro/promotieVara/regulament.php sau http://promotie.dunlop.eu/dunlop_roro/promotieVara/regulament.php .  
-          In urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului Bd.Tipografilor 11-15, Cladirea S Park, corp A2, etaj.3, sector 1, Bucuresti, Romania,
4.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website.
 
5. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE
5.1 Campania promotionala este deschisa participantilor clienti finali, persoane fizice sau juridice.
Paarticipantii persoane fizice trebuie sa achizitioneze in perioada mai sus mentionata un numar de minim 4 anvelope din categoria participanta la promotie. Categoria de participanti persoane fizice, nu are limitare la numarul de anvelope achizitionate.
Categoria de participanti persoane juridice, poate participa la campanie in limita unui set de 4 anvelope.
 
6. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
6.1 Pentru inscrierea valabila, in vederea participarii la campanie, trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii cumulativ:
- Participantul sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 5 de mai sus.
-Participantul sa se inscrie in promotie prin accesarea in perioada de promotie a site-ului http://promotie.goodyear.eu/ sau http://promotie.dunlop.ro urmand a completa campurile obligatorii de pe acest site, inclusiv campul prin care se face dovada achizitiei anvelopelor de la unul dintre distribuitorii participanti la promotie (Lista campurilor si scan factura)
- Participantul persoana va trebui sa completeze toate campurile obligatorii de pe acelasi site, destinate categoriei din care face parte. Datele completate trebuie sa fie identice cu cele din factura atasata. In caz contrar premiul nu este validat.
 
6.2 Ce trebuie sa faci:
 
6.2.1 In momentul in care ai achizitionat 4 anvelope vara, din marcile participante la campanie, completeaza datele tale in sectiunea aferenta din siteul http://promotie.goodyear.eu/ sau http://promotie.dunlop.eu . Toate campurile sunt obligatorii, inclusiv incarcarea copiei facturii.
 
6.2.2 Pentru participarea la promotie si castigarea voucherelor cadou, trebuie sa ramana vizibile pe factura cantitatea de anvelope achizitionate precum si modelul / marca acestora, numarul si data facturii, numele participantului la sectiunea “Cumparator”.
 
6.2.3 Participantul va primi voucherul prin curier privat la adresa specificata de acesta pe site. Adresa de livrare poate fi diferita de adresa de facturare.
 
6.2.4 Participantul va primi voucherul in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la momentul incheierii campaniei promotionale.
 
6.2.5 Conditii obligatorii si eliminatorii:
            - Datele de pe factura sa coincida cu datele inscrise pe site: Nume, numar de anvelope, marca si modelul anvelopelor, indicele, data facturii
            - Produsul achizitionat sa fie cel prevazut la art.3
            - Adresa de e-mail unica.
            - Nu se poate face decat o singura inregistrare cu factura de achizitie.
 
6.2.6. Inregistrarea pe site-urile campaniei se poate face pana la data limita 15.06.2017, cu conditia ca data achizitiei inscrisa pe factura sa se incadreze in perioada campaniei 01.04.2017 – 31.05.2017
 
7. PREMIILE OFERITE IN CADRUL ACESTEI CAMPANII PROMOTIONALE
7.1 Premiile oferite in cadrul acestei campanii sunt vouchere cadou  cu valoare fixa Ș
- pentru achizitia unui set de 4 anvelope mai mici sau egale cu 16” se ofera un voucher cadou de 50 RON
- pentru achizitia unui set de 4 anvelope mai mari sau egale cu 17” se ofera un voucher cadou de 300 RON (sau 6 vouchere a 50 RON)
7.2 Nu se permite acordarea contravalorii in bani sau schimbarea premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale.
7.3 Vouchere se vor livra prin curier in maxim 30 zile calendaristice de la data finalizarii campaniei, la adresa mentionata in formularul de inregistrare.
7.4 Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei de email, adresei de corespondenta sau numarului de telefon incorecte / incomplete.
7.6 Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.
 
8. RESPONSABILITATE
8.1 Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.
8.2 Organizatorul Campaniei Promotionale, are dreptul sa verifice prin sondaj acuratetea informatiilor continute in facturi (data facturii, denumirea si nr de produse comercializate, etc) si, in cazul in care constata nereguli, si sa descalifice participantul fara notificarea sa in prealabil.
8.3 Organizatorul si Agentia nu sunt responsabili pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la Campanie le posteaza sau le fac disponibile via e-mail in spatiile dedicate campaniei.
8.4 De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate campaniei.
8.5 Participantii sunt in intregime responsabili de continutul textelor, pozelor si informatiilor postate sau trimise pe e-mail sau transmise altor membri.
8.6 Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca spatiile dedicate promotiei pentru a instiga la incalcarea legislatiei in vigoare. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.
8.7 Organizatorul este indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului,abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
8.8  Organizatorul campaniei“Campanie Vara Goodyear Dunlop 2017” nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002. Organizatorul nu va putea fi tras la raspundere pentru niciuna din urmatoarele situatii:
- invalidarea unei intrari in cadrul campaniei,
- trimiterea si nereceptionarea unui e-mail care contine facturi participante la promotie
- inregistrarile facute in afara perioadei de promotie
- netransmiterea informatiilor solicitate pentru inscriere si livrare voucher
- imposibilitatea inregistrarii datelor de pe factura, datorita ilizibilitatii datelor
- imposibilitatii unui participant de a intra in posesia premiului
 
9. TAXE SI IMPOZITE
9.1 Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
 
10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
10.1 Prin participarea la aceasta campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca datele lor sa fie prelucrate si sa intre in baza de date Goodyear Dunlop Tires Romania SRL, in scopuri precum: inregistrarea si validarea castigatorilor campaniei, inmanarea premiilor castigatorilor.
10.2 Goodyear Dunlop Tires Romania SRL este inregistrat ca operator de date cu caracter personal in baza notificarii nr. 36097 la ANSPDCP in conformitate cu Legeanr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.
10.3 Prin inscrierea la aceasta campanie, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice, fara alte obligatii sau plati.
10.4 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor  si sa le utilizeze conform legislatiei invigoare.
Participantilor in promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
10.5 La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la vor trimite Organizatorului pe adresa Bd.Tipografilor 11-15, Cladirea S Park, corp A2, etaj.3, sector 1, Bucuresti, Romania o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
 
11. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
11.1 Campania promotionala va putea fi intrerupta inainte de incheierea perioadei de promotie, doar in caz de forta majora* sau printr-o decizie a organizatorului, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a campaniei.
 
Nota*: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului contract si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora,confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
 
GOODYEAR DUNLOP TIRES ROMANIA SRL

Adaugat Vineri, 31/03/2017
Sursa: GOODYEAR DUNLOP TIRES ROMANIA
<> LIVRARE 100% GRATUIT... <> GARANTIE 3 ANI LA ANVELOPE NOI <> MONTAJ IN BUCURESTI <>
<> PROMOTII ANVELOPE SI JANTE <> COMENZI RAPIDE DE ANVELOPE SI JANTE LA TEL. 0730 710 764 <>
<> LIVRARE 100% GRATUIT... <> GARANTIE 3 ANI LA ANVELOPE NOI <> MONTAJ IN BUCURESTI <>